Konsorciumi i Vreshtarëve dhe Verëtarëve të Veriut të Shqipërisë

Konferencë ndërkombëtare mbi varietetet autoktone të rrushit dhe territoret e tyre

Konferencë ndërkombëtare mbi varietetet autoktone të rrushit dhe territoret e tyre

K.V.V.V.Sh. dhe LVIA shpallën konferencën ndërkombëtare “Kërkimi shkencor: çelësi i vlerëdhënies së varieteteve autoktone të rrushit dhe territoreve të tyre” më 8 Qershor 2013 pranë Hotel Tirana International.

Në kuadër të projektit “Krijimi i shoqërive prodhuese të filierave në zonat rurale të Veriut të Shqipërisë” i financuar nga Ministria e Jashtme e Italisë, konferenca pati për qëllim të prezantojë rezultatet e studimit dyvjeçar mbi Kallmetin, të udhëhequr nga K.V.V.V.Sh. dhe LVIA.

Për informacion të mëtejshëm, lexoni axhendën e konferencës.

Për t’u njohur me abstraktet e relatorëve në konferencë, klikoni mbi linkun përkatës:

Prof. Dr. Andrea Shundi – Kultivarë shqiptarë rrushi të cilësisë së lartë Kallmet, Shesh, Vlosh, Debina, Serina, Pulës

Prof. Renata Kongoli, Ariola Morina - Parametrat cilësorë të verës së kuqe të prodhuar nga varieteti autokton i rrushit, Kallmet

Dott. Paride Porpora - Terroir-et e Kallmetit në Veri të Shqipërisë, një kontribut për rajonizimin dhe karakterizimin vreshtar

Roland Leka – Karakterizimi teknologjik i kultivarit Kallmet

Dott. Alberto Cugnetto – Kontribut në përcaktimin e rregullores së prodhimit të verës “Emërtim i Origjinës së Kontrolluar Kallmet”

Dott. Marina Bogicevic – Karakterizimi varietal i kultivarit Vranac, rrush i kuq autokton i Malit të Zi

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Proactive Reviews
How To Get Rid Of Acne
How To Get Rid Of Stretch Marks
How To Get Rid Of Blackheads
How Do You Get Rid Of Stretch Marks
Do Stretch Marks Go Away
Stretch Marks On Breasts
Pregnancy Stretch Marks
How To Prevent Stretch Marks During Pregnancy